administracijaNačelnik Skupština Servis građanaPoslovni imenikGradski prevozGALERIJA SLIKAKontakt

Javni oglasi i obavještenja

OBAVJEŠTENJE O JAVNOJ RASPRAVI

Petrovo, 26.11.2018

U vezi sa zaključkom Skupštine opštine Petrovo od 23.11.2018. godine, obavještavaju se zainteresovani građani svih mjesnih zajednica sa područja opštine Petrovo, budžetski korisnici i institucije, da će se javna rasprava vezana za Nacrt rebalansa budžeta opštine Petrovo za 2018. godinu i Nacrt budžeta opštine za 2019. godinu, održati dana 29.11.2018. godine sa početkom u 16:00 časova u sali Skupštine opštine u Petrovu.

Svoje primjedbe, sugestije, komentare i prijedloge na nacrte navedenih dokumenata svi organi, organizacije, naučne i stručne institucije i zainteresovani građani mogu dati pismenim podneskom dostavljenim putem pošte ili neposredno u zgradi opštine, putem e-mail: trezor@petrovo.ba i neposredno na javnoj raspravi, a najkasnije do 31.11.2018. godine.


[ Nazad ]

Download