АдминистрацијаНачелник Скупштина Сервис грађанаПословни именикГрадски превозГАЛЕРИЈA СЛИКАКонтакт

Јавни огласи и обавјештења

НАЦРТ СТАТУТА ОПШТИНЕ ПЕТРОВО У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ

Петрово, 1.8.2017

Скупштина општине Петрово на сједници одржаној дана 11.07.2017. године усвојила је нацрт новог Статута општине Петрово и исти упутила у јавну расправу, јер се нацртом овог акта уређују питања и односи који су од посебног значаја за грађане и о којима је неопходно да се консултују заинтересовани грађани, органи и организације, научне и стручне институције.

Увид у текст Нацрта Статута општине Петрово може се извршити на инфо пулту у згради општине Петрово и просторијама Стручне службе Скупштине општине Петрово, сваким радним даном у времену од 7,00 до 15,00 часова.

Такође, увид се може извршити и кликом на:
http://www.petrovo.ba/cir/article.php?pid=898

Предузећа, установе, удружења и грађани општине Петрово, сугестије, примједбе и приједлоге на нацрт овог акта могу дати на е-маил: sopetrovosekr@gmail.com, поднеском и усмено на записник у Стручној служби Скупштине општине.

Јавна расправа траје од 01.08. до 30.08.2017. године.


[ Назад ]