АдминистрацијаНачелник Скупштина Сервис грађанаПословни именикГрадски превозГАЛЕРИЈA СЛИКАКонтакт

Јавни огласи и обавјештења

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Петрово, 17.7.2018

На основу пријава на јавни конкурс за попуну упражњених радних мјеста у Општинској управи општине Петрово број 02-120-02/18, са свим кандидатима који су испунили опште и посебне услове тражене јавним конкурсом, обавиће се усмени интервју дана 26.07.2018. године у сали за сједнице Скупштине општине Петрово, по следећем распореду:

1. За радно мјесто самостални стручни сарадник за пољопривреду, шумарство, водопривреду, контролу хране и заштиту животне средине, кандидат Илић Жељка из Какмужа у 07:30.

2. За радно мјесто самостални стручни сарадник за унос фактура, унос добављача, унос наруџбеница и потраживања у трезорском пословању:
- кандидат Милиновић Ивана из Петрова у 08:00;
- кандидат Радић Давор из Порјечине у 08:30.

3. За радно мјесто виши стручни сарадник за администрацију информационог система кандидат Ђурић Владимир из Какмужа у 09:00.

Сви кандидати који приступе усменом интервјуу дужни су комисији предочити личну карту или пасош ради утврђивања идентитета кандидата.


[ Назад ]