Одјељење за привреду и финансије

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
МИРЈАНА АРСЕНИЋ, дипл.економистаБр. канцеларије: 40
Телефон: 053/262-700, 262-703

Е-mail:
privreda.finansije@gmail
mirjana.arsenic@petrovo.ba