Одјељење за привреду и финансије

Начелник одјељења
Весна Петровић, дипл.економиста (в.д.)
Бр. канцеларије: 40
Телефон: 053/262-700, 262-703
Е-mail: privreda.finansije@gmail.com