Грађевинска дозвола

Надлежна служба: Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове

преузимање