Адвокатске и нотарске услуге

Адвокатске и нотарске услугеНотарске услуге
Увођење нотаријата у Републику Српску 2008. године је значајан допринос владавини права, сигурности правних послова и правног промета. Оснивачки акти у Републици Српској подлијежу обавезној нотарској обради. Више о нотарским услугама можете прочитати на интернет страници Министарства правде РС.

Адвокатске услугеЦијене адвокатских услуга су одређене Тарифом о одређивању награда и накнада трошкова за рад адвоката у Републици Српској.
Адвокатске и нотарске услуге
Нотарске услуге
Увођење нотаријата у Републику Српску 2008. године је значајан допринос владавини права, сигурности правних послова и правног промета. Оснивачки акти у Републици Српској подлијежу обавезној нотарској обради. Више о нотарским услугама можете прочитати на интернет страници Министарства правде РС.

Адвокатске услугеЦијене адвокатских услуга су одређене Тарифом о одређивању награда и накнада трошкова за рад адвоката у Републици Српској.