Приступ финансијским средствима

Банкарски сектор Републике Српске је упркос свјетској економској кризи остао стабилиан и ликвидан. У банкарском сектору Републике Српске послује 10 банака са великим постотком ино капитала (82% на дан 31.12.2010. године).

У циљу стимулисања инвестиција, поред класичних комерцијалних кредитних линија које банке нуде, на располагању су и сљедећа подстицајна средства:

Кредитне линије Инвeстиционо развојне банке Републике Српске
Инвестиционо развојна банка Републике Српске нуди више кредитних линија са стимулисаним каматним стопама, дужим периодом отплате те ниским трошкови обраде и осталим трошковима који могу настати у вези с одобрaвањем кредита
Корисници средстава фондова којима управља ИРБ РС могу бити правна и физичка лица са сједиштем, односно пребивалиштем у Републици Српској, за пројекте који се реализују на територији Републике Српске.
Више информација о кредитним линијама ИРБ-а могуће је наћи на: http://www.irbrs.net/Krediti.aspx?lang=cir
Кредитне линије ИРБ-а се пласирају преко комерцијалних банака

Подстицаји за извоз Министарства индустрије, енергетике и рударства
У циљу подстицаја извоза из Буџета Републике Српске одобравају су средства за суфинансирање подстицаја извоза. Средства су намијењена извозно оријентисаним предузећима из области производње и услуга за суфинансирање изградње производних објеката,увођења савремених технологија, набавке савремене опреме, набавке know-how, јачања људских ресурса, развоја и иновативне дјелатности и промоције. Правилник о условима и критеријумима за додјелу субвенција за подстицај извоза биће објављен у Службеном гласнику Републике Српске.


Подстицаји Министарства науке и технологије за увођење нових технологија и иновација

Подстицаји се додјељују према посебним правилницима: Правилник о поступку и критеријумима за финансијску подршку пројектима развоја технологије, набавке опреме и учешће на стручним скуповима о развоју технологије („Службени гласник РС“, бр. 76/11), Правилником о поступку и критеријумима за финансијску подршку иноваторства у Републици Српској (Службени гласник РС“, бр. 122/06, 11/07, 109/10) и прописаним процедурама.

Средства из буџета Министарства трговине и туризма за финансирање мањих пројеката из области туризма

Локални подстицаји
У општинама Републике Српске које имају накнаду за експлоатацију природних богатстава (накнада за потопљено земљиште, експлоатација шума, камена или руда) постоји законска основа да се дио средстава које општине добијају по овом основу усмјере према подршци сектору малих и средњих предузећа. Средства која издвајају локални нивои власти су свакако значајна јер она су према намјени „најближа“ корисницима, односно најбоље могу директно задовољити специфичне потребе локалних предузећа.

Фонд за подршку страним инвеститорима

Фонд за подршку страним инвеститорима у БиХ додјељује средства за greenfield инвестиције. Средства Фонда за стране инвеститоре у Босни и Херцеговини се могу користити за финансирање пројеката страних инвеститора у слиједећим секторима:
• производни сектор,
• сектор истраживања и развоја,
• други пројекти, изузев пројеката у области угоститељства и трговине.
Више о Фонду за подршку страним инвеститорима у БиХ погледајте на интернет страници www.fipa.gov.ba .