Трошкови комуналних услуга

Просјечне цијене комуналних услуга за пословне кориснике у 2011. години за ниво РС

Назив Јед. мјере Просј. цијена у 2011.
у EUR (са ПДВ)
Вода са канализацијом за пословне кориснике м3 1,59
Одвоз смећа за пословне кориснике м2 102,07
Електрична енергија за пословне кориснике, виша (дневна) тарифа kWh 0.067
Електрична енергија за пословне кориснике, нижа тарифа kWh 0.046
Бутан гас kg 0,59
Централно гријање за пословне кориснике МWh 68,42
Мјесечна претплата за фиксни телефон – пословни корисници претплата 8,91 – 9,81
Цијене разговора фиксне телефоније за пословне кориснике (домаћи саобраћај) минут 0,015 – 0,2
Цијене разговора фиксне телефоније за пословне кориснике (међународни саобраћај) минут 0,015 – 5,98
Мјесечна претплата за мобилни телефон – пословни корисници претплата 8,973 – 53,84
Цијене разговора мобилне телефоније за пословне кориснике (домаћи саобраћај) минут 0,03 – 0,14
Цијене разговора мобилне телефоније за пословне кориснике (међународни саобраћај) минут 0,12 – 1,5
Цијене интернета за пословне кориснике (ADSL) претплата 11,37 – 29,91
Цијене мобилног интернета за пословне кориснике претплата 5,98-23,93