Царине

Царински систем Босне и Херцеговине је регулисан низом аутономних и међународних прописа и примјењују се јединствено на подручју БиХ.


Законом о царинској политици Босне и Херцеговине регулисани су основни елементи система за царинску заштиту привреде Босне и Херцеговине, права и обавезе свих субјеката у поступцима царињења робе и путника. Регулисано је царинско подручје, царинска линија, царински гранични појас, царински надзор, поступак царињења робе и других института који регулишу систем царинске заштите.
Царинска тарифа садржи распон стопа од 0- 15 %.
Царински прописи спроводе се јединствено на подручју БиХ.
Поступак царињења робе која се увози у царинско подручје БиХ, спроводи царинарница код које је роба пријављена за царињење.
У БиХ постоје 4 главна регионална центра:
• ЦИ Бања Лука,
• ЦИ Сарајево,
• ЦИ Тузла,
• ЦИ Мостар
Потписивањем Споразума о стабилизацији и придруживању омогућен је слободан извоз готово свих роба у ЕУ које испуњавају стандарде, а истовремено се постепено отвара тржиште БиХ за робе из ЕУ према динамици уговореној у анексима и протоколима који су припадајући дио овог Споразума.

Обзиром да су БиХ царинске концесије преговаране на бази Царинске тарифе БиХ за 2007. годину, према којој је готово 30% тарифних линија већ било на 0% царинској стопи, а да је за 23% царинских линија (углавном индустријских производа) уговорена либерализација од 01.07.2008. године према динамици у анексима и протоколима, за преостале 4 године прелазног периода није остало много тарифних линија за почетак либерализације. Од 2009. године око 24 % тарифних линија започело је уговорену либерализацију, а од почетка 2011. године нових приближно 13% тарифних линија, тачније 1355 тарифних линија према Царинској тарифи за 2011. годину. Преостаје око 7% тарифних линија за либерализацију 2013. године, а нешто мање од 3% тарифних линија остаје на пуној царинској заштити, односно МФН царини и нешто мање од 1% тарифних линија на режиму квота.
Сва уговорена смањења царинских стопа за робе поријеклом из ЕУ унесена су у Царинску тарифу за 2011. годину.
Од 01. јануара 2011. године, царина је у потпуности укинута за дизел-гориво, безоловни моторни бензин с октанским бројем 95 или већим, лож уља, нове вањске пнеуматске гуме за путничке аутомобиле, аутобусе, бицикла и камионе, остале производе од гуме и за одређене производе текстилне индустрије и то од крзна, свиле, вуне, памука и синтетике, те на одређене спортске реквизите. Надаље, царина је у потпуности укинута на одређене предмете грађевинске и металне индустрије као што су производи од цемента, стакла и керамике, затим на одређене производе од говеђег, овчијег и козијег меса, те на одређене млијечне производе, попут намаза, сирева и павлаке.
На 4% снижена је царинска стопа на јунеће месо, пржену кафу са и без кофеина, а у потпуности ће царинска стопа на ове производе бити укинута 2013. године. Од 01. јануара 2011. године су смањене стопе царине са 6% на 4% на увоз из ЕУ безоловног моторног бензина са октанским бројем мањим од 95, компресорска и турбинска уља за подмазивање. Стопе царине се од почетка 2011. године смањују и на одређене млијечне производе, попут неких јогурта, млијечних намаза и сл. у зависности од садржаја млијечне масноће у истима и то са 6% на 4%.
Стопа царине са 9% на 6% смањена је за половна путничка моторна возила поријеклом из ЕУ, одређене текстилне производе попут капута, огртача и пелерина од умјетних и синтетичких влакана, одијела од вуне, јакне, сакои и хлаче, костими од вуне, памука и синтетичких влакана, блузе и кошуље од памука или синтетичких влакана и слично.
Постепено укидање царина са 9% на 6% од почетка наредне године односи се и на драгуљарске предмете и предмете златарства.
БиХ је потписала Споразум о слободној трговини ЦЕФТА са земљама: Албанија, Црна Гора, Хрватска, Македонија, Молдавија, Србија и УНМИК/Косово. ЦЕФТА споразумом се замјењују, али и допуњују постојећи споразуми о слободној трговини са појединим земљама из регије. Тиме се омогућава већа транспарентонст и правила игре приближна стандардима ЕУ, као и приступ тржишту од око 30 милиона људи.
Такође, потписан је споразум о слободној трговини са Турском, те преференцијални режим са земљама: ЕУ и Иран.

Ослобађање од плаћања царине
Страни улагачи могу бити ослобођени увозних даџбина на опрему стављену у слободни промет која представља улог страног лица.

Увозна ограничења на опрему која је дио страних улагања
Опрема која се увози у БИХ као страно улагање не смије бити старија од 10 година. Потребно обезбједити цертификат од надлежног тијела који доказује да опрема одговара одређеним стандардима заштите животне средине и заштите на раду.

Гранични прелази:

Нови Град, Костајница, Козарска Дубица, Градишка, Босански Брод, Шамац, Рача, Павловића мост, Каракај, Зворник, Клобук, Враћановићи- Делеусна, Добрун, Зубци, Нудо, Иваница.

Царински прелази:
Нови Град, Козарска Дубица, Градишка, Босански Брод, Рача, Павловића мост, Каракај , Клобук, Враћановићи-Делеусна, Добрун.