О нама

Према званичним подацима, општина Петрово егзистира од 1929. године до 1962. године кад је извршено њено припајање општини Грачаница.  Статус општине враћен јој је референдумом грађана 1991. године.

Општину Петрово прогласила је привремена Скупштина општине за општину у оснивању, на сједници одржаној дана  12. октобра 1991. године Одлуком о проглашењу општине Петрово, а озаконила Скупштина Републике Српске .

Општина Петрово налази се у сјевероисточном дијелу БиХ, односно средишњем дијелу Републике Српске, обухватајући Спречанско поље и сјевероисточни дио планине Озрен. Налази се између три позната привредна базена: Тузланског, Зеничког и Добојског. Општина Петрово од Добоја је удаљена око 25 км односно 34 км од Тузле, а граничи са градовима: Добој (Република Српска) те Грачаница, Лукавац и Маглај (Федерација БиХ).

Магистралним путем Добој-Тузла и жељезничком пругом Добој-Тузла,  општина је повезана са регионалним центрима. Укупна површина општине је 118,24 км².

Општину чине седам мјесних заједница: Петрово, Какмуж, Карановац, Сочковац, Порјечина, Кртова и Калуђерица. Према резултатима пописа становништва у БиХ из 2013. године на подручју општине Петрово живи око 7.010 становника.

Рељефно 65% територије општине Петрово чини брдско – планинско подручје, а осталих 35% територије је равничарско.  Просјечна надморска висина је 534м. Над Озреном доминирају два виса, Велика Острвица 918м (уједно и највиши врх на Озрену) и Краљица са 883м.

Поред обрадивих површина и шумског богатства, који су несумњиви ресурси овог подручја, општина Петрово богата је природним ресурсима, посебно здравом питком водом са извориштима у еколошки очуваној средини, термо-минералним водама са љековитим својствима, те рудним и минералним ресурсима.

Развој општине Петрово усмјерен је ка искориштавању минералних сировина, а посебно термоминералних вода и течног угљен-диоксида, као и развоју туризма. Значајан помак у том правцу развоја направљен је отварањем бањско-туристичког комплекса „Терме – Озрен“ у насељу Какмуж 2020. године, након чега је услиједио и значајнији помак у развоју соског туризма. Упоредо с тим у насељу Калуђерица, у непосредној близини манастира Светог Николе на Озрену, у области Туристичке зоне Калуђерица, дефинисане Регулационим планом, реализовани су пројекти уређења простора намијењеног викенд насељу, изграђена путна инфраструктура, ријешени проблеми водоснабдијевања и напајања електричном енергијом. Првих десетак плацева добило је своје власнике и градња викенд кућа је започела 2021.-22. године. У дијелу Туристичке зоне, намијењеном за изградњу хотелског комплекса са пратећим садржајима, првих 20 дунума земљишта добило је власника почетком 2022. године, након чега су започели радови на уређењу простора и припреми за градњу.

Општина дјелује на побољшању услова живота у свим областима. Руководство Општине и Општинска управа раде на обезбјеђењу што квалитетнијих услова за живот и стварање урбане средине са свим потребним садржајима.