Мјесне заједнице

Општина Петрово има 7 мјесних заједница: Петрово, Какмуж, Калуђерица, Карановац, Кртова, Порјечина и Сочковац у којима укупно живи око 10.000 становника .

Административни центар општине је у МЗ Петрово.

Рад матичног уреда успостављен је у згради општине гђе се грађанима издају различити документи као што су: родни листови и увјерења о држављанству, извод из матичне књиге умрлих и др.

Представници мјесних заједница ђелују у оквиру Савјета мјесних заједница, на којима се одлучује о приоритетним питањима од значаја за мјесну заједницу. Одржавају се редовни, непосредни, контакти између локалне власти и становништва као нпр. јавне расправе поводом доношења и усвајања буџета, доношења разних одлука и сл. Такође, када се одлучује о питањима од изузетног значаја за становнике мјесних заједница одржавају се зборови грађана.