Одобрење за обављање дјелатности

Надлежна служба: Одјељење за привреду и финансије