Предсједник Скупштине

Име и презиме: Зоран Благојевић
Мјесто рођења: Ступари
Датум рођења: 22.05.1957.године
Образовање: Доктор медицине-специјалиста опште хирургије
E-mail: predsjednik.so@petrovo.ba
Контакт телефон: 053/262-700, локал 262-702
Факс: 053/262-720
Политичка странка: СНСД

Рођен 22.05.1957. године у Ступарима, општина Лукавац. По занимању доктор медицине-специјалиста опште хирургије. Првих шест разреда основне школе завршио је у ОШ “Петар Докић” на Пањику, а седми и осми разред у ОШ “Митар Труфуновић Учо” у Грачаници, након чега је завршио Гимназију у Средњошколском центру “Тодор Панић” у Грачаници.
Студије медицине завршио на Медицинском факултету у Тузли. Специјализацију опште хирургије завршио у Клиничком центру Србије, односно на Медицинском факултету у Београду. До 1992. године радио у Дому здравља у Грачаници, а након тога у Општој болници “Свети Апостол Лука” у Добоју, на одјељењу опште хирургије.
На локалним изборима 2004. године и 2008. године године изабран је за начелника општине Петрово испред Савеза независних социјалдемократа- Милорад Додик. Фунцкију начелника обнашао два мандата.
На локалним изборима 2016. године изабран је за одборника у Скупштини општине Петрово испред Савеза независних социјалдемократа – Милорад Додик а одборнички мандат обновио је на изборима 2020. године, након чега је изабран за предсједника Скупштине општине. Предсједник је општинског одбора СНСД-а Петрово и члан Главног одбора СНСД-а Милорад Додик. Живи у породичној кући у Карановцу, општина Петрово. Ожењен, отац двоје дјеце.

Предсједник Скупштине има право и дужност да:

– представља Скупштину,
– учествује у припремама, сазива и води сједнице Скупштине,
– учествује у припремама, сазива и води међустраначке састанке,
– иницира стављање на дневни ред сједница, радних тијeла Скупштине и међустраначких састанака питања из надлежности Скупштине,
– предлаже дневни ред Скупштине,
– осигурава поштовање начела и одредби овог пословника, као и пословника радних тијела Скупштине,
– осигурава реализовање права и дужности клубова одборника током припреме и одржавања сједница Скупштине и међустраначких састанака,
– води сједнице у складу са принципима најбољих пракси демократског парламентаризма и одредбама овог пословника,
– осигурава сарадњу Скупштине и начелника, те прати реализацију одлука и закључака Скупштине,
– ради на оставривању сарадње са Скупштинама других општина, те другим органима и организацијама,
– потписује акта усвојена од Скупштине и
– врши и друге послове утврђене законом, Статутом и овим пословником.