ПРОЈЕКАТ ХИТНИХ МЈЕРА ОПОРАВКА ОД ПОПЛАВА У БИХ

ПОДПРОЈЕКАТ У ОПШТИНИ ПЕТРОВО: САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ПРИОРИТЕТНЕ СОБРАЋАЈНЕ И КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
Подпројекат општине Петрово подијељен је у четири сегмента:
1. Санација централног трга са одводњом атмосферских вода;
2. Санација горње подлоге-коловозног застора локалног пута Л1 Карановац-Грачаница;
3. Санација локалног пута (Л6 – локални пут првог реда) Петрово –Порјечина – Кртова;
4. Санација локалног пута (Л25/47 – локални пут III/IV реда) Томићи-Средина-Волујак-Чавчиновац/Ивановићи
Укупна вриједност подпројекта општине Петрово је: 285.600,00 КМ
Средства за реализацију обезбијеђена су из кредита Свјетске банке.