У ТОКУ РАДОВИ НА САНАЦИЈИ МОСТА НА РИЈЕЦИ СПРЕЧИ

Почетком овог мјесеца започели су радови на санацији моста на ријеци Спречи на путу Петрово-Ораховица, због чега је у прекиду саобраћај на овој путној комуникацији.

Мост је знатно оштећен током ратних дејстава на овом простору. У експлозији је уништена распонска конструкција дужине 1200 цм а мост је привремено оспособљен за саобраћај тако што је један од три распона моста замијењен шљунчаним насипом, што је ријечно корито сузило за 12 метара.

Како је предвиђено пројектом, поред изградње недостајућег дијела моста, биће саниран постојећи дио, што подразумијева скидање постојећих ивичних греда са оградом и извођење нових, које надвишују коловоз за 20 цм, а које ће, за разлику од постојећих, имати функцију заустављања аутомобила и спречавања његовог пада у ријеку приликом удеса, поледице или неке друге незгоде. Предвиђена је и изградња новог обалног ослонца с крилним зидовима као и уградња два сливника.

Уговорена вриједност радова је 87.516 КМ а рок за завршетак 90 календарских дана. Изабрани извођач радова је фирма “Плоско бетон” Осјечани