Месец: <span>септембар 2020.</span>

ДАН СРПСКОГ ЈЕДИНСТВА

Истицањем застава на јавним институцијама и установама на подручју општине Петрово данас се обиљежава Дан српског јединства, слободе и националне заставе.

Обиљежавање 15. септембра као Дана српског јединства, слободе и националне заставе установљено је закључком Владе Републике Српске донесеним на сједници одржаној 10.09.2020. године а као заједнички празник успостављен је ове године у Србији и Републици Српској, у знак сјећања на пробој Солунског фронта у Првом свјетском рату.

ИЗРАДА СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ПЕТРОВО У ЗАВРШНИМ ФАЗАМА

У уторак 15. септембра биће одржан први састанак Партнерске групе Петрово пред којом ће се наћи Нацрт стратешке платформе Стратегије интегрисаног развоја општине Петрово за период 2021. – 2027. година.

Протеклих мјесеци на изради нацрта документа радио је Локални развојни тим уз техничку и стручну подршку обезбијеђену кроз Пројекат интегрисаног локалног развоја (Integrated Local Development Project-ILDP) у оквиру Развојног програма Уједињених нација (United Nations Development ProgrammeUNDP)а у складу са Протоколом о сарадњи између општине Петрово и  Пројекта интегрисаног локалног развоја.

smart

Темељни принципи планирања и управљања локалним развојем у процесу припреме/израде Стратегије били су:

  • принципи јавности, отворености, хоризонталне и вертикалне усклађености, родне равноправности и једнаких могућности;
  • принципи партиципативности и партнерства, што је продразумијевало и успостављање локалног партнерства за развој у виду Партнерске групе;
  •  могућност да радна тијела и остали заинтересовани учесници, укључивањем у процес израде Стратегије, кроз предлагање конкретних мјера и пројеката, пруже вриједан допринос како би овај документ био што квалитетнији и у највећој могућој мјери био одраз стварних потреба становника општине Петрово.

Израда стратегије је процес који обухвата широку, максимално свеобухватну анализу као полазишта за промишљање о будућим правцима развоја (SEA) као и идентификовање кључних снага и слабости  у ширем контексту прилика и пријетњи са којима се општина Петрово суочава (SWOT). На бази урађене ситуационе анализе и стратешке платформе дефинисани су приоритети будућег развоја, посебно у областима економије, друштвеног развоја и заштите животне средине, након чега су даље разрађене конкретне мјере и пројекти.

Стратешка платформа – (нацрт) – полазна је основа за дефинисање кључних праваца будућег равоја и обухвата сажетак ситуационе анализе, визију развоја и стратешке циљеве који одговарају претходно утврђеним фокусима будућег развоја општине Петрово.

Нацрт Стратешке платформе, као материјал за 1. састанак Партнерске групе, можете преузети/прегледати кликом на линк:

https://petrovo.ba/wp-content/uploads/2020/09/Opstina-Petrovo-nacrt-strateske-platforme_za-PG.pdf


ОДРЖАНА 26. СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ: усвојени извјештаји о извршењу буџета општине, обезбијеђена недостајућа средства за градњу моста на путу Порјечина-Миричина, „марка на марку“ за пут према гробљу Поточани у Какмужу

Општина Петрово је у 2019. години остварила буџетске приходе у висини од 2.637.028 марака. Година је завршена са вишком прихода у односу на расходе од 92.945 марака. Почетак ове године био је другачији те је у првом тромјесечју остварен дефицит од 46.784 марака. Начелница општинског Одјељења за привреду и финансије Весна Петровић рекла је да је разлог дефицита неостварење плана прихода од индиректних пореза, пореза на непокретности и прихода од накнада за кориштење шума. Нагласила је да је у другом кварталу дошло до већег пада прихода због проблема изазваних пандемијом корона вируса али да су се ствари већ значајно поправиле.

„Ми смо из Фонда солидарности у јуну добили 156.400 КМ, имамо наговјештаје за прилив средстава од индиректних пореза које Републици Српској дугује Федерација БиХ, тако да се надам да ћемо ми индиректне порезе у већем дијелу надокнадити до краја године“, рекла је Петровићева.

Одорници су извјештаје о извршењу буџета за 2019. и прва три мјесеца ове године усвојили већином гласова, као и Програм капиталних улагања за ову годину, који је, како је појаснио начелник општине Озрен Петковић, измјена и допуна документа усвојеног крајем прошле године.

„Програм капиталних улагања за 2020. годину, који је усвојен прошле године, претрпио је одређене измјене, тако да смо били принуђени да извршимо корекције документа. Имамо уврштена капитална улагања Владе Републике Србије, Фонда за заштиту животне средине, очекујемо помоћ Града Грачаница за изградњу моста на ријеци Спречи на путу Порјечина-Миричина. У односу на првобитни, овај Програм садржи још више пројеката и још више финансијских средстава“, нагласио је Петковић и додао да је данас донесена и одлука о реалокацији буџетских средстава, чиме су обезбијеђена недостајућа средстава за изградњу поменутог моста.

Општина Петрово ће суфинансирати асфалтирање дијела пута за гробље Поточани у Какмужу у дужини од 360 метара, за шта је, према предрачуну, неопходно 29.710 КМ. Како је наведено у одлуци донесеној на данашњем засиједању Скупштине, средства ће заједнички, по принципу марка на марку, обезбиједити Општина из буџета и грађани.

Одборници су на овом засиједању закључком од начелника општине и Општинске управе затражили да за наредно скупштинско засиједање припреме информацију о стању у области водоснабдијевања у Петрову, као и мјерама и активностима које су предузете или се планирају предузети на побољшању стања, имајући у виду одлуку о кредитном задужењу.