ИЗГРАДЊА ПОТПОРНОГ ЗИДА ПОРЕД ПУТА У СОЧКОВЦУ

У Мјесној заједници Сочковац почели су радови на изградњи потпорног зида поред главног пута у овом насељу, на дионици гдје је вода поткопала коловоз и тиме угрозила и саобраћајницу и безбједност учесника у саобраћају. Зид ће бити изграђен у дужини од 40 метара.

Радови се изводе по Програму редовног одржавања локалних путева, пољских канала и ријечних корита у 2020. години. По наведеном Програму радови се изводе и у осталим мјесним заједницама општине Петрово.