РАСПИСАН ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕДОВНИ ПРИЈЕМ ДЈЕЦЕ У ЦЈЕЛОВИТИ РАЗВОЈНИ ПРОГРАМ У ОПШТИНИ ПЕТРОВО ЗА ПРЕДШКОЛСКУ 2021./2022. ГОДИНУ

Јавна предшколска установа „Мајке Југовић“ Добој, организациона јединица установе – Дјечији вртић Петрово, расписала је Јавни позив којим се обавјештавају родитељи да ће се пријем пријава за редовни пријем дјеце раног и предшколског узраста у Дјечији вртић у Петрову, за 2021./2022. предшколску годину, вршити у периоду од 02.08.2021. до 31.08.2021. године.

Полазници установе могу бити дјеца узрасне доби од једне године до поласка у школу а пријава за њихово похађање цјеловитог развојног програма може се преузети и, уз родни лист дјетета, предати у служби протокола Општине Петрово, сваки радни дан и времену од 07:00 до 15:00 часова.

У јавном позиву је наведено да приоритет код пријема имају дјеца чији су родитељи са инвалидитетом, дјеца самохраних родитеља, дјеца која имају статус трећег и сваког наредног дјетета у примарној породици, дјеца из породица којима је утврђен статус корисика права на новчану помоћ, дјечији додатак и матерински додатак. Приоритет код пријема имаће и дјеца припадника мањинских етничких заједница, дјеца са дужим чекањем на упис, дјеца чија су оба родитеља запослена, дјеца из породица чији је ужи члан оболио од тешких обољења те дјеца из породица које су постојећи корисници установе, односно од којих једно или више дјеце већ борави у установи.

Јавним позивом је дефинисано и које релевантне доказе је неопходно доставити да би се остварило право на првенство код уписа а у случају недостављања тражених доказа подносилац пријаве не остварује право на првенство по датом критерију.

Како је прецизирано у Јавном позиву, љекарско увјерење којим се потврђује да је дијете здраво и да може похађати вртић, родитељ/старатељ је дужан доставити тек приликом закључивања Уговора о пријему и боравку дјетета.