САОПШТЕЊЕ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ ПЕТРОВО ВЕЗАНО ЗА ПРОЈЕКАТ ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА:

Поводом „кампање“ која се води последњих дана, посебно на друштвеним мрежама, а која се тиче геолошких истраживања на територији наше општине, конкретно у Сочковцу, информишем јавност о следећем:

 • Према законским прописима дозволе за истраживања издаје ресорно министарство у Влади Републике Српске, без обавезе тражења сагласности локалне заједнице;
 • Документ који је упућен на адресу општине Петрово од стране компаније „Медени бријег“ Бијељина (која је у власништу компаније „Likos metals limited“) 24.12.2020. године је писмо намјере, у ком је наведено да ова компанија има пословне намјере прибављања одобрења надлежних институција Републике Српске за извођење детаљних геолошких истраживања полиметаличних појава олова, цинка, никла, бакра и пратећих метала на подручју Карановца, Сочковца и Какмужа, на које смо ми дали следећи одговор: (погледати фотографију бр 1. у прилогу текста);
 • 26.04.2021. године на адресу општине стигло је Рјешење Министарства енергетике и рударства РС, којим се одобрава извођење детаљних геолошких истраживања а 26.05.2021. године документ/пријава почетка радова;
 • 03.11.2021. године запримили смо захтјев за добијање сагласности за извођење детаљних геолошких истраживања на подручју истражног поља „Гостиљ-Крушков до-Каменице-Какмуж“, град Добој и општина Петрово, на шта смо ми одговорили тражењем допуне захтјева (у прилогу текста фотографија број 2.);
 • Од компаније „Медени бријег“ тражили смо одржавање састанка са руководством компаније, на ком бисмо добили детаљне информације о активностима које се проводе и које су у будућности планиране на нашем подручју. Састанак је био заказан за данас, 16.11.2021. године са почетком у 10:00 часова;
 • Због чињенице да је у међувремену на адресу Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове општине Петрово стигао допис/петиција, са око 70 потписа мјештана Сочковца, у ком се, између осталог, траже информације о законитости радњи које компаније „Медени бријег“ проводи на територији ове мјесне заједнице, одлучио сам да горе поменути састанак са руководством компаније одржим у проширеном саставу. На састанак су позвани представници мјештана који су потписали петицију, сви одборници Скупштине општине Петрово и предсједници Савјета мјесних заједница Сочковац, Карановац и Какмуж.

 • Састанак је одржан данас од 10:30, а након двочасовних дискусија усаглашено је следеће:
 • Главни узрок незадовољства исказаног од стране дијела грађана општине Петрово, превасходно мјештана Сочковца, јесте неинформисаност о самом пројекту и активностима које се проводе, за шта је одговорност преузео менаџмент компаније. С тим у вези, у што краћем року, биће одржан састанак на који ће бити позвани сви становници Сочковца и на ком ће све информације моћи добити „из прве руке“, односно од директора компаније Милоша Бошњаковића и његових сарадника;
 • Менаџмент компаније прихватио је и критику на понашање појединих радника на терену, за које су добили информацију да у комуникацији са локалним становништвом нису поступали у складу са нормама понашања прописаним од стране компаније. Исти ће након идентификације бити удаљени из компаније;
 • Када су у питању евентуална оштећења локалне путне инфраструктуре, иста ће бити санирана о трошку компаније;
 • Имовинско-правни односи биће испоштовани у сваком погледу, те ће радови бушења тла бити извођени само на локацијама за које буду потписани уговори са власницима земљишта;
 • Када је у питању евентуална опасност од никла (уколико исти буде пронађен приликом узорковања тла), појашњење од стране еминентног геолошког стручњака Младена Стојановића било је да ће бити вршена бушења на дубини од 50 до 100 метара, на којој је никл већ оксидирао и да опасност не постоји. На већим дубинама неће се вршити истраживања;
 • Када су у питању еколошки стандарди, односно заштита животне средине, истакнуто је да је компанија обавезна да испоштује свјетске стандарде и прописе, који су далеко строжији од онога што би евентуално мјештани могли захтијевати, тако да у том погледу опасност не постоји;
 • Подцртано је да је ово пројекат детаљних геолошких истраживања, која ће показати да ли постоји економска оправданост за евентуално отварање рудника. Уколико би се доказало да је отварање рудника економски исплативо то се у најбољем случају неће десити још петнаестак година, а прије било каквих активности у том правцу биће тражена сагласност локалне заједнице и становништва које овде живи;
 • Присутни одборници Скупштине општине Петрово, привредници, предсједници Савјета мјесних заједница и грађани, изнијели су став да подржавају наставак реализације пројекта, дали подршку компанији, уз обавезу редовног информисања јавности о свим плановима и радњама које су планиране за наредни период, као и о евентуалним проблемима и начинима њиховог рјешавања. С тим у вези, уколико резултати почетних истраживања покажу оправданост наставка инвестиције, компанија ће у Петрову или Сочковцу отворити информациони центар/канцеларију у којој ће сваки грађанин, сваки радни дан, моћи добити све информације о активностима компаније на овом подручју.

 • Као начелник наше општине захваљујем се свима који су присуствовали састанку и својим дискусијама допринијели отклањању бројних недоумица везаних за овај пројекат. Надам се и вјерујем да ће наша локална заједница ићи путем развоја и просперитета, да ћемо сви скупа, и локална самоуправа и грађани и инвеститори, разговором и договором превазилазити све проблеме и радити на добробит овог краја. Срдачан поздрав за све.