ПОКРЕНУТА ИНИЦИЈАТИВА ЗА ВРАЋАЊЕ ШУМСКОГ ГАЗДИНСТВА „ОЗРЕН“

У циљу одрживог и рационалног управљања и газдовања шумама, шумским земљиштем и другим потенцијалима шума на подручју општине Петрово, одборници Скупштине општине, на јуче одржаном засиједању, једногласно су донијели Одлуку о покретању иницијативе за издвајање Шумске управе „Петрово“ из Шумског газдинства „Добој“ и формирање ШГ „Озрен“ Петрово у шумско привредном подручју „Петровско“.

Да за организовање смосталног ШГ „Озрен“ Петрово постоје сви услови и претпоставке утврђене Законом о шумама, како је наведено у одлуци, потврда је у чињеници да је ШГ „Озрен“ Петрово било регистровано од 1996. до 2006. године и да је успјешно пословало у границама шумско привредног подручја „Петровско“.

„Намјера нам је да вратимо републичке институције које су у неком ранијем периоду постојале у општини Петрово. Сада смо покренули ову иницијативу за враћање шумског газдинства а у наредном периоду покушаћемо да  вратимо и Подручну јединицу Управе за геодетске и имовинско-правне послове, јер је сада у нашој општини само подручна канцеларија РУГИП-а“, рекао је начелник општине Петрово Озрен Петковић, нагласивши да враћање и шумског газдинства и осталих републичких институција има вишеструки значај за локалну заједницу.

Одлука о покретању иницијативе за издвајање Шумске управе „Петрово“ из Шумског газдинства „Добој“ и формирање ШГ „Озрен“ Петрово у шумско привредном подручју „Петровско“ биће достављена Влади Републике Српске, Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац и ШГ „Добој“ на даљи поступак.