ОДРЖАНА 9. РЕДОВНА СЈЕДНИЦА СО: УСВОЈЕН БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЗА НАРЕДНУ И РЕБАЛАНС БУЏЕТА ЗА ОВУ ГОДИНУ

Буџет општине Петрово за 2022. годину износиће 3.404.197,00 КМ, што је за 252.937,00 КМ више у односу на буџет за ову годину. На повећање буџета највише је утицало повећање пореских прихода за 10,61% и непорески приходи за 17,58%, повећане су накнаде за кориштење минералних сировина за 69% а у буџет су уврштена и неутрошена намјенска средства за пројекте који се неће привести крају у 2021. години, те се њихова реализација преноси у 2022. годину.

На расходовној страни буџета општине за наредну годину, између осталог, планиран је текући грант ЈПУ „Мајке Југовић“ Добој на име субвенционисања трошкова боравка дјеце у Радној јединици ове установе у Петрову, до износа економске цијене (дио трошкова боравка дјеце сносе родитељи). Новина на расходовној страни буџета су трошкови финансирања Туристичке организације Петрово, чије оснивање је планирано за почетак 2022. године а више средстава у односу на буџет 2021. године, између осталог, планирано је за финансирање пројекта Асфалтирање путних праваца  на подручју општине Петрово „Марка на марку“.

Одборници су на 9. редовном засједању Скупштине општине, одржаном данас, усвојили и ребаланс буџета за ову годину, према ком су укупни приходи 3.473.387,00 КМ што је за 322.127,00 КМ више у односу на планирани буџет. Повећани су приходи од индиректних пореза за 160.00 КМ односно 8,47%, накнаде за кориштење минералних сировина и промјена намјене пољопривредног земљишта повећана је за 37%, обезбијеђена су средства од Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност од 90.000 КМ и Владе РС из Програма јавних инвестиција од 44.807 КМ за рјешавање проблема водоснабдијевања у МЗ Карановац. Републички Секретаријат за расељена лица и миграције на буџет општине Петрово уплатио је 50.000 КМ за финансирање асфалтирања дионице пута Пањик-Тумаре а Министарство просвјете и културе одобрило је 28.000 КМ за набавку материјала и опреме за потребе функционисања новоотвореног вртића у Петрову.  

Усвојен је и Извјештај о извршењу буџета Општине за првих девет мјесеци ове године, према ком је остварен вишак прихода у односу на расходе (суфицит) од 72.514,00 КМ.

Донесена је одлука о висини вриједности непокретности на подручју општине по зонама на дан 31.12.2021. године, која ће бити кориштена у сврху утврђивања пореза на непокретности за 2022. годину, као и Одлука о висини стопе пореза на непокретности, који ће и у 2022. години, као и у текућој, износити 0,15%, односно 0,10% за непокретности у којима се непосредно обавља производна дјелатност.

Одлуком донесеном на овом засиједању Рајку Ковачевић из Кртове, који је у пожару остао без стамбеног овјекта, одобрена су новчана средства у износу од 3.000 марака на име помоћи за изградњу куће.

ЈУ „Културно-туристички и спортски центар“ Петрово дата је сагласност за закључивање Уговора о кориштењу пословног простора без накнаде, на период од 5 година, са Колом српских сестара „Света Матрона Московска“ Карановац.  

Одборници су прихватили Програм рада Добровољне ватрогасне јединице Петрово за 2022. годину те донијели одлуке којима се разрешавају стари и именују нови чланови Управних одбора ЈУ „Центар за социјални рад“ и ЈЗУ Дом здравља „Озрен“ Петрово као и одлуке о разрешењу старих и именовању нових чланова Надзорног одбора ЈКП „Вода“ Петрово.