ОДРЖАНА 16. РЕДОВНА СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

За првих девет мјесеци ове године укупни буџетски приходи општине Петрово износили су 2.905.728,00 КМ, буџетска потрошња износила је 2.763.586,00 КМ, тако да је остварен вишак прихода у односу на расходе од 142.142,00 КМ, наведено је у Извјештају о извршењу буџета општине Петрово за период 01.01. – 30.09.2022. године, који је без расправе усвојен на данашњем скупштинском засиједању.

Без расправе је усвојен и приједлог другог ребаланса буџета за ову годину, према ком су укупна буџетска средства планирана у износу од 3.838.250,00 КМ, што је за 58.000,00 КМ више у односу на планирани буџет.
На данашњем засиједању Скупштине општине усвојен је и приједлог Буџета општине Петрово за 2023. годину, према којем су укупна буџетска средства планирана у износу од 3.737.440,00 КМ.

Донесена је Одлука о висини вриједности непокретности на подручју општине као и Одлука о висини стопе пореза на непокретности, те усвојен приједлог Програма категоризације и финансиурања спорта и физичке културе општине Петрово за 2023. годину.

Због истека мандата дужности је разријешен досадашњи предсједник Општинске изборне комисије Драган Стјепановић, дипл.правник из Петрова као и члан ОИК-а Ивана Јовановић, професор енглеског језика и књижевности из Петрова. На нови седмогодишњи мандат за предсједника Општинске изборне комисије именована је Аница Благојевић, дипл.правник из Карановца а за члана ОИК-а Бојан Марјановић, дипл.ецц из Петрова.

Именован је Управни одбор ЈУ Туристичка организација Петрово у следећем саставу: Зоран Јурошевић, дипл.ецц из Бијељине, Кристијана Новарлић, дипл.ецц из Добоја и Александар Лазаревић, дипл.ецц из Добоја.