ОБЈАВЉЕН ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ПО ПРИНЦИПУ “МАРКА НА МАРКУ”

Опшина Петрово ће и у 2023. години реализовати пројекат „Марка на марку“, којим се обезбјеђују средства за финансирање асфалтирања јавних путева на подручју општине. Ријеч је о пројекту у ком грађани и буџет општине обезбјеђују исти износ средстава за асфалтирање.

Јавни позив за суфинансирање пројеката асфалтирања јавних путева или пресвлачење постојећих асфалтних површина на подручју општине Петрово по принципу „марка на марку“ (50% учешће општине – 50% учешће подносиоца) расписан је у понедјељак 30.01.2023. године а право на суфинансирање пројеката имају грађани и правна лица на подручју општине Петрово.

Подносиоци уз пријаву достављају:

– пројектно-техничку документацију (пројекат асфалтирања пута, односно предмјер и предрачун радова урађен од овлаштеног лица уколико се ради о радовима пресвлачења постојећих асфалтних површина),

– копију катастарског плана пута и

– потписану изјаву да ће до покретања поступка за избор извођача радова обезбиједити припадајући дио средстава за реализацију пројекта.

Крајњи рок за достављање пријава је 15.03.2023.године. Пријаве са потребном окументацијом се достављају у Шалтер салу општине или на адресу: Општина Петрово, Озренских одреда 25, 74317 Петрово, са назнаком „Не отварати за Јавни позив за кандидовање пројеката по принципу „Марка на марку“. Непотпуна и неблаговремена пријава се неће узимати у разматрање.

За све додатне информације у вези јавног позива заинтересовани се могу обратити у Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове, канцеларија број 63 или на телефон број 053/262-705.