Локални еколошки акциони план

Нацрт ЛЕАП-а општине Петрово

ОПШТИНА ПЕТРОВО     
НАЧЕЛНИК, АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА
ОПШТИНСКИ ТИМ ЗА ИЗРАДУ ЛЕАП-а                                                         

Број:01/12.                                                                         
Датум: 25.04.2012.године

П О З И В   З А   Ј А В Н О С Т


Општински тим за израду ЛЕАП-а општине Петрово 2012-2017.година у складу са Одлуком о утврђивању Нацрта Локалног еколошког акционог плана заштите животне средине општине Петрово 2012-2017.година („Службени гласник општине Петрово“, број 3/12) спроводи Јавну расправу о Нацрту документа, који је објављен на интернет страници општине Петрово www.petrovo.ba, постављен на огласној табли и инфо пулту АС-е општине Петрово.

Позивамо грађане и сва заинтересована лица да присуствују Јавној расправи наведеног документа, која ће се одржати дана 08.05.2012.године са почетком у 12,00 часова у Мултимедијалном центру Дома културе у Петрову.
По одржаној Јавној расправи, коначан Приједлог Локалног еколошког акционог плана заштите животне средине општине Петрово 2012-2017.година утврдиће се у складу са закључцима са расправе.
У нади да ћете присуствовати поменутој расправи и дати своје примједбе и приједлоге, а самим тим и унаприједити овај документ унапријед се захваљујемо.

Овај пројекат општина Петрово спроводи у оквиру МДГ-Ф програма Очување околине и климатских промјена. 

За све даље информације можете се обратити Координатору за израду Локалног еколошког акционог плана заштите животне средине општине Петрово, Бојани Ристић.

Тел.053/262-070, 262-711
e-mail:saninsp@gmail.com

  КООРДИНАТОР ЗА ЛЕАП
           Бојана Ристић           


МДГ-Ф програм Очување околиша и климатске промјене: „Стандардизација управљања околишем: повезивање локалних и државних активности у БиХ“ је трогодишњи програм који заједнички проводи пет УН агенција: УНДП, УНВ, УНЕП, ФАО и УНЕСЦО, у партнерству са Министарством за вањску трговину и економске односе БиХ, Министарством цивилних послова БиХ, Министарством за просторно уређење, грађевинарство и екологију РС, Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде РС, Министарством околиша и туризма ФБиХ, Министарством пољопривреде, водопривреде и шумарства ФБиХ, општинама, те организацијама цивилног друштва. Програм се финансира средствима шпанског Фонда за достизање миленијумских развојних циљева (МДГ-Ф).