Контакт

Озрен Петковић
Начелник општине
nacelnik@petrovo.ba
00387 (0)53 262-700
Младен Никић
Замјеник начелника
Брано(Радо) Марјановић
Предсједник Скупштине општине
predsjednik.so@petrovo.ba
053/262-700, локал 262-702
Ођењење за привреду и финансије

Жељко Ђурић
Начелник ођењења

zeljko.djuric@petrovo.ba
+387 53 262 703
Ођењење за општу управу

Зоран Стјепановић
Начелник ођењења

zoran.stjepanovic@petrovo.ba +387 53 262 704
Ођењење за просторно уиређење и станбено-комуналне послове

Мира Катанић
Начелник одељења

mira.katanic@petrovo.ba
+387 53 262 705

Контак форма