Контакт

Озрен Петковић
Начелник општине
nacelnik@petrovo.ba
+387 53 262-700

др Зоран Благојевић
Предсједник Скупштине општине
predsjednik.so@petrovo.ba
053/262-700, локал 262-702
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ
Мирјана Арсенић
Начелник одјељења
mirjana.arsenic@petrovo.ba
+387 53 262 703


ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
Мира Катанић
Начелник одјељења
mira.katanic@petrovo.ba
+387 53 262 705


ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ
Зоран Стјепановић
Начелник одјељења
zoran.stjepanovic@petrovo.ba
+387 53 262 704

Контак форма