ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА О АСФАЛТИРАЊУ ПУТНИХ ПРАВАЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЕТРОВО ПО ПРОЈЕКТУ МАРКА НА МАРКУ