ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА O ДУГОРОЧНОМ КРЕДИТНОМ ЗАДУЖЕЊУ ОПШТИНЕ ПЕТРОВО