ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА О ГЕОЛОШКО ГЕОМЕХАНИЧКИМ ИСТРАЖИВАЊИМА ТЛА НА РИЈЕЦИ СПРЕЧИ У ПОРЈЕЧИНИ