ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА О ИЗРАДИ ГЛАВНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ПРОЈЕКТА НА РИЈЕЦИ СПРЕЧИ ТЕ УРБАНИСТИЧКО ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА