ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА О ИЗРАДИ ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЕТРОВО