ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА О ИЗРАДИ ХИДРОЛОШКО – ХИДРАУЛИЧКЕ (ВОДНЕ СТУДИЈЕ) ЗА ИЗГРАДЊУ МОСТА НА РИЈЕЦИ СПРЕЧИ У ПОРЈЕЧИНИ