ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА О ИЗРАДИ УРБАНИСТИЧКО ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА И ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТА ДОМА КУЛТУРЕ У КАКМУЖУ