ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА О ИЗРАДИ УРБАНИСТИЧКО ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА И ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ ТРОТОАРА ЈЕДНОСТРАНО У КАКМУЖУ И ПЕТРОВУ