ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА О ИЗВОЂЕЊУ ДЕРАТИЗАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЕТРОВО