ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ШКОЛСКИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЕТРОВО