ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА О НАБАВЦИ ГОРИВА ЗА ПОТРЕБЕ ВОЗИЛА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ПЕТРОВО