ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА О НАБАВЦИ НОВОГОДИШЊИХ ПАКЕТИЋА ЗА ЈДЕЧИЈУ НОВУ ГОДИНУ