ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА О НАБАВЦИ ТЕЛЕВИЗИЈСКЕ КАМЕРЕ