ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА О НАБАВЦИ УГЉА ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ПЕТРОВО СА УСЛУГОМ ПРЕВОЗА ЗА 2019.ГОДИНУ