ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА О САНАЦИЈИ АСФАЛТНИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЕТРОВО