ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА О СНИМАЊУ СИТУАЦИЈЕ ЛОКАЛНИХ ПУТНИХ ПРАВАЦА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ПЕТРОВО У СВРХУ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ