ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА О ТЕЛЕВИЗИЈСКОМ ПРАЋЕЊУ ДОГАЂАЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЕТРОВО