ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА ЗА ШТАМПАЊЕ БИЛТЕНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВО