Odluka o dodjeli ugovora za izradu projekta za rekonstrukciju i sanaciju škola