Прилог 5 – Писмо обавезе за додатно суфинансирање Петрово МЗ