Oбавјештења о одржавању сједнице Скупштине 16.09.2019