Листе подносилаца (социјално угрожени незапослени борци) којима је одобрен и којима је одбијен захтјева за новчану помоћ