Обавјештење о исплати мјесечног новчаног примања социјално угроженим незапосленим борцима Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске од прве до пете категорије

Дана 06.10.2021.године ступила је на снагу Одлука о исплати мјесечног  новчаног примања социјално угроженим незапосленим борцима Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске од прве до пете категорије („Службени гласник републике Српске“ број 86/21).

Наведеном одлуком мјесечно новчано примање одобрава се борцима којима је на основу пријаве на  Јавни позив за подношење захтјева за новчану помоћ социјално угроженим незапосленим борцима Одбрамбено-отаџбинског рата  Републике Српске од прве до пете категорије млађим од 60 година број: 6-03/2.1-56-266/21 од 30.03.2021.године, рјешењем надлежног органа одобрена једнократна помоћ, а исплата ће се извршити у октобру мјесецу 2021.године.

Мјесечно новчано примање може се одобрити и социјално угроженим незапосленим борцима Одбрамбено-отаџбинског рата  Републике Српске од прве до пете категорије млађим од 60 година ако испуњавају услове из одлуке, а на основу поднешеног захтјева. Захтјев се може преузети у Општинској управи општине Петрово канцеларија број 69. Уколико се испуне услови исплата мјесечног новчаног примања почиње од наредног мјесеца у односу на мјесец када је захтјев поднесен.

Број: 04/1-21-1- 60 /21

Дана: 06.10.2021. године   

                                                                                                   НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА

                                                                                                          Зоран Стјепановић.

Zahtjev-za-mjesecno-novcano-primanje-borci-ispod-60-godina-MPB.docx