Обавјештење о стављању на јавни увид Нацрта студије утицаја на животну средину пројекта за експлоатацију техничког грађевинског камена периодита (дунита, харцбургита и лерзолита) на лежишту “Делић брдо”, општина Петрово

​Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију достављен је Нацрт Студије утицаја на животну средину за пројекат експлоатације техничко-грађевинског камена –перидотита на лежишту „Делић Брдо“ општина Петрово, површине 16,76 ха. Носилац пројекта је „ГЕОКОП“ д.о.о., Дервента, ул. Светог Саве број 7, општина Дервента.  Носилац израде студије је „ВиЗ – ЗАШТИТА“ д.о.о. Бања Лука. На основу члана 69. Закона о заштити животне средине, („Службени гласник Републике Српске“, бр. 71/12 и 79/15), Нацрт Студије утицаја на животну средину за пројекат експлоатације техничко-грађевинског камена – перидотита на лежишту „Делић Брдо“ општина Петрово, површине 16,76 ха, ставља се на јавни увид и објављен је на интернет страници Министарства https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mgr/PAO/Pages/Javni_uvid.aspx  

Јавни увид у нацрт Студије утицаја на животну средину обезбијеђен је на интернет страници Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију и у просторијама Општине Петрово, Одељење за привреду и финансије у периоду од 18.06.2020. до 06.08.2020. године.

Јавна расправа о предметном Нацрту Студије утицаја на животну средину одржаће се 06.07.2020. у сали Мултимедијалног центра Дома културе у Петрову, са почетком у 11 часова.

Примједбе и сугестије на Нацрт Студије утицаја на животну средину за пројекат експлоатације техничко-грађевинског камена – перидотита на лежишту„Делић Брдо“ општина Петрово, површине 16,76 ха, носиоца пројекта „ГЕОКОП“ д.о.о., Дервента, ул. Светог Саве број 7, општина Дервента, могу се доставити на адресу Министарства ( Трг Републике Српске 1, Бања Лука) или електронским путем на адресу: m.nikolic@mgr.vladars.net


http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mgr/media/vijesti/Pages/Obavjestenje-o-stavljanju-na-javni-uvid-Nacrta-studije-uticaja-na-zivotnu-sredinu-projekta-za-eksploataciju-tehnickog-gradj.aspx