Грађевинске дозволе

Поступак добијања дозвола у Републици Српској је доношењем новог Законa о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број 55/10) донио сљедећа побољшања

• Поједностављена процедура
• Скраћени рокови за добијање одобрења за грађење
• Смањени трошкови због укидања урбанистичке сагласности